Kliendiüritused — Väliskommunikatsioon

Mõtleme kaasa ja aitame leida lahendusi, kuidas läbi erinevate klientidele või laiemale avalikkusele suunatud ürituste tutvustada uusi teenuseid ja tooteid ning läbi viia ettevõtte jaoks olulisi sündmusi. Hea väliskommunikatsiooni eesmärki täitev üritus ei tähenda ilmtingimata lookas suupistelaudu, mille abil klientide poolehoid võita, õigupoolest on see kõige lihtsam ja samas ka igavam võimalus kliendini jõudmiseks. Aitame luua kontakte inimeste vahel, saavutada olukorra, kus klient mõistab ürituse eesmärki, toote või teenuse sisulist poolt ning näeb koostöös sinuga enda tegemistele kasu tõusvat.

Kuidas oleme aidanud klientidega kontakti luua?